Фондацията ГИС - Трансфер Център
 Фондацията ГИС - Трансфер Център
Асоциация ХОРИЗОНТИ

Асоциация Хоризонти 

 

 

 

Заявете интерес за консултация или информация
на следния e-mail:
 
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
 

Инвестиционно отчуждаване

  Адрес: пл. “Славейков” № 6, ет. 3 и 4
  Централа: 810046, 810047, 810048, 810049

  Директор: инж. Тоня Иванова Ташева

   тел.: 8100 464, в.103
   тел./факс: 987 8089
   e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Приемно време на дирекцията:

Деловодство:
всеки ден от 9:30–11:30 и 15:00–17:00 ч.
тел. за справка: 8100460
Връчване на издадеи актове:
всеки ден 9.30 – 11.30 ч.
 Директор и служители:
петък 9.30 – 12.30 ч.

Структура на дирекцията:
 

 • Отдел “ОТЧУЖДАВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕТЯВАНЕ”
  Началник отдел:
   тел.: 8100 463, 981 0947, в. 111

 • Отдел:"ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ОБОРОТЕН ФОНД"
  Началник отдел:
   тел.: 8100 467, в. 104

Функции на дирекцията
 

 • Проучва и провежда процедури по отчуждаване на частни имоти за неотложни общински нужди, като се прилагат гл. III от ЗОС и чл. 206 от ЗУТ;

 • Процедират се отчуждавания за обекти, както инвестирани от СО, така и с подсигурени инвестиции от международни фондове, дарения от фирми, частни лица и др.;

 • Приключват се задълженията на СО по неприключили обезщетявания на собственици на отчуждени имоти ио реда на ЗТСУ;

 • Проучват се и докладват в комисията по чл. 210 от ЗТСУ исканията на бивши собственици на отчуждени имоти за отмяна на отчуждаването по реда на &9, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл.102, ал. 9 от ЗС и реституционни искания по ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и. др.;

 • Предоставят се и се контролират общински жилища /бивш оборотен фонд/ с настанени имотно обезщетени по ЗТСУ собственици на отчуждени имоти.

Функции на отдел "Отчуждаване и обезщетяване"

 • Откриване и провеждане ма отчуждителни производства на недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица за общински нужди по реда иа ЗОС и ЗУТ;
 • Проучване терени и процедиране преписки с искания от фирми и частни лица с инвеститорски намерения за изграждане иа инфраструктура;
 • Подготовка отговори и издаване удостоверения по молби иа граждани за провеждани отчуждително - обезщетителии процедури.

Функции на отдел "Ценообразуване и оборотен фонд"

 • Приключване отчуждително-обезщетителни процедури но ЗТСУ, ЗОС и ЗУТ;
 • Реституиране на имоти но ЗВСВНОИ но ЗТСУ, ЗПИНМ и др. закони;
 • Проверка и заверка на молби по обстоятелствена проверка;
 • Регистриране и разпореждане с оборотни жилища;
 • Ценообразуване на блокове по действащи и отменени нормативи, справки и удостоверения по изготвени ценообразувания;
 • Издаване на удостоверемия за технически данни на жилищата за издаване на констативни нотариални актове за обезщетени собственици до 1985г;
 • Издаване на копия от договори за собственост по реда на чл. 117 от ЗТСУ за периода от 1974 до 1998 г.;
 • Изготвяне молби — съгласие от кмета на СО до службата по вписване при СРС за заличаване на ипотеки за заеми на жилища, получени в обезщетение.


***

 

 
< Предишна   Следваща >